Yogans filosofi

Ordet yoga på sanskrit betyder förening. Förening mellan kropp och själ, men även förening mellan själ och världssjäl. Yoga är både ett filosofiskt system och en grupp fysiska tekniker. Genom att använda sig av de fysiska övningar kan vi uppnå ett mer harmoniskt och balanserande liv. Vi kan prestera mer inte bara inom arbetslivet, idrotten utan i alla aspekter av våra liv.

För att förstå traditionell yoga måste man gå till dess ursprung. Ursprunget finner du i de gamla skrifterna: Patanjalis Yoga sutra, Bhagavadita och Hatha Yoga Pradipika.