Yoga för handbollsspelare

nattaUSMDå yoga klassas som multifunktionell-träning (eller multimodial av American Collage of Sports Medicin) kan den användas för olika ändamål inom idrotten.

1)Skadeförebyggande

2)Träna upp styrka, rörlighet och balans, koordination och snabbhet

3)Återhämtning och återuppbyggning

4) Kroppsmedvetenhet – för att upptäcka och förhindra muskelobalanser mm.

5) Fokus, närvaro och koncentration

6) Självkännedom och självkänsla

För att veta vad just handbollsspelare behöver har vi tittat på hur spelet handboll ser ut, vilka delar av kroppen som används mest, vilka skador som är vanligast samt vad sporten kräver rent psykologiskt och även studerat vad som krävs för de olika spel-positionerna för att skräddarsy träningen mm. För att få fram information och identifiera behovet har vi intervjuat experter som fysioterapeuter och tränare inom sporten, gjort egen praktik på handbollsspelare samt samlat fakta från den senaste forskningen inom området och knutit ihop det med vår egen kunskap inom yoga, anatomi och träning, manuell terapi. Detta har resulterat i SportYogas idrottsspecifika program.

Handboll är en assymetrisk, explosiv sport med mycket kropps-kontakt. Därför är det bra att arbeta extra med styrka och balans på den sidan som inte används lika mycket för att motverka muskelobalanser och skador. I handboll sker passningar och skott med armrörelser ovanför huvudplan. Den biomekaniska rörelsen har följande sekvens: 1)steg 2)bäckenrotation 3)överkroppsrotation 4)armbågssträckning 5)skulder-rotation inåt 6)böjning av handled. När en boll kastas iväg har en stor mängd kraft överförts till kast-armen och bollen. Efter att bollen har släppts måste den ”biomekaniska-kedjan” bromsa upp armen och bålen som befinner sig i rörelse. Bålstabilitet kontrollerar position och rörelse över bäckenet och nedre extremiteterna (benen). Vi vet nu att nedsatt höftrotation har många gånger ett samband med knäskador. Styrka och rörlighet i bålen skyddar inte bara armar och ben men även ryggrad och musklerna runt om. Så med andra ord minskar vi skaderisken och förbättrar prestationen genom en god bålstabilitet.

Skadeincidensen i handboll uppskattas till 2,5 skador/1000 speltimmar. 37% av skadorna sker i axlar, armar, skuldror. Andra mycket vanliga skador är i knäled, fotled, lårben samt ljumsken.

Yogaträningen för handbollsspelare skiljer sig åt beroende på vad syftet är och när du väljer att lägga in den (exempelvis: uppvärmning, efter träning/match, efter skada, dagar mellan hårda träningspass, mellan/låg-säsong)

Här är ett yogaträningspass för handbollsspelare du kan använda dig av vid mellan- och låg-säsong:

 

Vill du lära dig mer om yogaträning för handbollsspelare eller få skräddarsydda program med instruktör? kontakta mig på info@sportyogasweden.se